Skip to main content Skip to search

Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening is het financieel verslag van de onderneming en geeft inzicht in het vermogen en resultaat. Een jaarrekening bestaat uit de balans per einde boekjaar, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beiden.

De jaarrekening stellen wij na afloop van het boekjaar samen. Indien jouw onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV stellen wij eveneens ten behoeve van de Kamer van Koophandel het publicatieverslag op.

Naast een duidelijk financieel overzicht van het financieel resultaat heeft een jaarrekening ook als doel financiële verantwoording aan de overige belanghebbenden af te leggen, zoals de belastingdienst en financiers, bijvoorbeeld banken en overige kredietinstellingen.

Het laten opstellen van een jaarrekening is essentieel voor elke onderneming. Wij stellen voor jou een zakelijk correct rapport op conform de standaarden van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen), waarmee je goed voor de dag komt bij externe relaties.

Benieuwd wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak!