Skip to main content Skip to search

Rapportages

Rapportages

Jaarrekening, tussentijdse cijfers, managementrapportages, prognoses & begrotingen. Altijd conform de actuele wettelijke standaarden en toegespitst op jouw wensen.

Jaarrekening

De jaarrekening is het financieel verslag van de onderneming en geeft inzicht in het vermogen en resultaat. Een jaarrekening bestaat uit de balans per einde boekjaar, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beiden.

LEES MEER
Managementrapportages

De managementrapportage is veelal gericht op de resultaat- en brutomargeontwikkelingen, alsmede op opvallende afwijkingen gedurende het boekjaar ten opzichte van het vooraf opgestelde budget en voorgaande perioden.

LEES MEER
Prognose

Zowel bij het starten van een onderneming als later in de bedrijfscyclus kan er behoefte zijn aan een prognose. Met de prognose kijkt je naar de toekomst en evalueer je het verdienmodel.

LEES MEER
Tussentijdse cijfers

Tussentijdse cijfers is een rapportage vergelijkbaar met de jaarrekening, maar dan over een kortere periode dan een jaar.

LEES MEER

GRATIS OVERSTAPSERVICE

Wil je van je huidige kantoor overstappen naar Kok Finance? Wij zorgen ervoor dat de overgang soepel verloopt. Dankzij onze gratis overstapservice heb jij hier verder geen omkijken naar!

LEES MEER

Benieuwd wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak